CÁC CÁCH CHUYỂN TIỀN HỢP PHÁP TỪ VIỆT NAM SANG CANADA

chuyen tien sang Canada

“Làm thế nào để chuyển tiền hơp pháp từ Việt Nam sang Canada?” – Đây chắc hẳn là băn khoăn của rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canada.  Hiện nay số lượng người gốc Việt đang sinh sống tại Canada vào khoảng hơn 220.000 người và chủ