CHUYỂN TIỀN SANG ĐỨC HỢP PHÁP TỪ VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

chuyen-tien-sang-duc-hop-phap-nhu-the-nao

Chuyển tiền sang Đức hợp pháp như thế nào là câu hỏi được rất nhiều người Việt có người thân sinh sống tại Đức muốn biết rõ ràng. Cộng đồng người Việt tại Đức là một trong số những cộng đồng người Việt tại nước ngoài sinh sống đông đảo với khoảng hơn 170.000 người.