Trong kinh doanh, việc hiểu rõ hệ thống thuế chưa bào giờ là dễ dàng, đặc biệt là thuế thu nhập tại Séc. Dưới đây là những thông tin hữu ích giúp bạn hiểu hơn về Thuế thu nhập tại Séc.

Tại sao lại chọn Séc là nơi thành lập doanh nghiệp kinh doanh? Với vị trí địa lý chiến lược, chi phí kinh doanh phải chăng, cơ sở hạ tầng cũng như nguồn nhân lực lành nghề, những yếu tố này đã khiến Cộng hòa Séc trở thành địa điểm hoàn hảo cho việc khởi nghiệp, kinh doanh. Vậy nên, ta có thể thấy hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Việt chọn Séc làm nơi đầu tiên để bắt đầu vươn ra thế giới.

Cách tính thuế thu nhập tại Séc

Thuế thu nhập cá nhân tại Séc

Người dân Séc nói chung phải chịu thuế thu nhập đối với mọi nguồn thu nhập phát sinh ở bất kì đâu trên thế giới. Trong khi đó, những người không cư trú bị đánh thuế đối với thu nhập được coi là phát sinh từ Séc.
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân

Đối với năm 2020, thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 15% được áp dụng cho “tổng thu nhập siêu ngạch” (super-gross income)
Kể từ năm 2021, Cộng hòa Séc quay trở lại hình thức đánh thuế lũy tiến, với việc áp dụng mức thuế suất cận biên là 23%, như sau:

  • Tổng thu nhập từ chi trả an sinh xã hội (ngưỡng cho năm 2021 là 1.701.168 K) sẽ phải chịu thuế suất 15%.
  • Tổng thu nhập vượt quá 1.701.168 K sẽ phải chịu thuế suất 23%.

Do thuế suất lũy tiến sẽ được áp dụng cho tất cả các loại thu nhập, nên một số thu nhập thụ động, như thu nhập từ vốn hoặc cho thuê (kết hợp với thu nhập từ việc làm), có thể phải chịu gánh nặng thuế cao hơn. Tuy nhiên, đối với hầu hết các cá nhân chỉ có thu nhập từ việc làm, thay đổi này sẽ dẫn đến việc đánh thuế việc làm hiệu quả hơn.

Mức thuế đoàn kết cộng đồng (The solidarity tax) đối với người có thu nhập cao đã được bãi bỏ kể từ năm 2021. Trước đó, tính đến năm 2013, ‘thuế đoàn kết cộng đồng’ lên tới 7% tổng thu nhập từ việc làm và thu nhập từ việc tự doanh.

Cơ sở thuế riêng biệt

Cơ sở thuế đặc biệt này có mức thuế suất 15% được áp dụng cho một số loại thu nhập đặc thù từ việc đầu tư không thuộc Séc (ví dụ cổ tức và lãi từ nước ngoài) kể từ năm 2021.

Các cá nhân sẽ có thể áp dụng cơ sở tính thuế riêng biệt này cho thu nhập vốn từ nước ngoài; và họ sẽ phải chịu thuế suất 15%. Tuy nhiên, các khoản phụ cấp thuế hoặc các khoản được khấu trừ thuế sẽ không được áp dụng để giảm cơ sở tính thuế này.

Thuế thu nhập địa phương

Không có thuế địa phương đối với thu nhập ở Cộng hòa Séc.

Chế độ thuế đặc biệt dành cho người sinh sống, làm việc ở nước ngoài

Người cư trú phải chịu thuế đối với tổng thu nhập trên toàn thế giới của họ trong khi người không cư trú chỉ phải trả thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc. Không có chế độ đặc biệt dành cho người sinh sống, làm việc ở nước ngoài tại Cộng hòa Séc.

 

Chúng tôi giúp tiền của bạn đến với tay người thân tại Châu Âu an toàn và bảo mật tuyệt đối 100%. 

Tiền được chuyển qua hệ thống Liên ngân hàng Quốc tế, được Pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Thời gian và thủ tục đều cực kỳ nhanh gọn.

Liên hệ: Ms.Linh +84 988 088 394
ad in post image

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp tại Séc

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 19%

Thuế suất thuế TNDN là 19% và áp dụng cho tất cả lợi nhuận khi kinh doanh, bao gồm cả lãi vốn từ việc bán cổ phần (nếu không được miễn theo chế độ miễn tham gia).

Thuế suất thuế TNDN 5% áp dụng cho thu nhập của một số quỹ đầu tư và thuế suất thuế TNDN 0% áp dụng cho các quỹ hưu trí.

Thuế thu nhập tại Séc

Thuế suất đối với các công ty nước ngoài

Cũng giống như thuế thu nhập cá nhân, các công ty cư trú tại Séc bị đánh thuế trên tổng thu nhập của công ty tại Séc và tại các nguồn khác ngoài nước Séc.

Công ty không cư trú chỉ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nguồn thu nhập phát sinh tại Séc.

Các công ty nước ngoài và công ty trong nước phải chịu mức thuế như nhau. Tuy nhiên, thu nhập có nguồn gốc nước ngoài hình thành cơ sở tính thuế riêng và chịu thuế ở mức thấp hơn, chỉ 15% và có thể được miễn có điều kiện.

Đối với các chi nhánh

Một công ty nước ngoài có thể kinh doanh tại Cộng hòa Séc thông qua một chi nhánh ở Séc.

Một chi nhánh thường tạo một PE Séc của pháp nhân nước ngoài cho mục đích thuế TNDN (tùy thuộc vào đặc điểm của các hoạt động được thực hiện thông qua chi nhánh). Cơ sở tính thuế giống như đối với các tập đoàn (tức là cơ sở tính thuế được tính bằng doanh thu chịu thuế trừ đi chi phí được trừ thuế).

Chi nhánh chịu thuế đối với lợi nhuận phân bổ theo thuế suất thuế TNDN chuẩn. Chuyên gia sản xuất của các công ty nước ngoài có thể yêu cầu một phán quyết ràng buộc về việc xác định cơ sở thuế.

Thuế thu nhập địa phương

Không có thuế thu nhập khu vực hoặc địa phương ở Cộng hòa Séc.

 

Thuế thu nhập cá nhân tại Séc

Một số thông tin về Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cơ sở tính thuế TNDN

Điểm khởi đầu để tính thuế TNDN là kết quả kế toán theo các chuẩn mực kế toán của Séc.

Nếu công ty sử dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), là chuẩn mực bắt buộc đối với một số công ty (chẳng hạn như những công ty phát hành chứng khoán giao dịch công khai), thì kết quả kế toán IFRS cần được tính toán lại cho mục đích thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán của Séc.

Sau đó cộng các chi phí không được trừ thuế và các khoản thu không chịu thuế được trừ vào kết quả kế toán.

Lãi vốn

Không có thuế thu nhập vốn riêng biệt nào ở Cộng hòa Séc. Thu nhập từ vốn (tức là lãi từ việc bán cổ phần và các tài sản khác) được tính vào cơ sở thuế TNDN và bị đánh thuế như thu nhập thông thường trong năm phát sinh, trừ khi chúng được miễn theo quy định miễn trừ tham gia.

Thu nhập từ cổ tức

Cổ tức mà các công ty cư trú nhận được từ các thực thể không cư trú phải chịu mức thuế suất đặc biệt là 15%, trừ khi được miễn theo chế độ miễn tham gia.

Cổ tức do các công ty cư trú tại Séc trả cho các đối tượng cư trú tại Séc phải chịu 15% WHT cuối cùng, trừ khi được miễn theo chế độ miễn tham gia.

 

Chuyen tien nuoc ngoai homepage Cover 1

Chuyển tiền Nước ngoài
An toàn - Nhanh chóng - Thủ tục đơn giản

  • Chuyển tiền du học
  • Chuyển tiền trợ cấp nhân thân
  • Chuyển tiền cho tặng, thừa kế
  • Chuyển tiền đầu tư, định cư
  • Mục đích khác
Ms.Linh: +84 988 088 394