CÁ CHẾT HÀNG LOẠT Ở ĐOẠN SÔNG GIỮA BA LAN VÀ ĐỨC KHIẾN CÁC NHÀ BẢO TỒN LO NGẠI

773x435 cmsv2 7000c803 6b97 5e8d bd8b 1fcd36a50b02 6930376

Các nhà bảo tồn đã kêu gọi một cuộc điều tra sau khi cá chết hàng loạt trên một đoạn sông chảy giữa Đức và Ba Lan. Một số lượng lớn cá chết đã dạt vào bờ sông Oder, chảy từ Czechia vào Biển Baltic, trong tuần này. Các tình nguyện viên ở Đức và