Chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài có vẻ phức tạp, khó khăn – đặc biệt nếu đó là một khoản tiền lớn. Dưới đây là những câu hỏi phổ biến về quy định chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Quy định về chuyển tiền từ việt nam ra nước ngoài

Hồ sơ chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài gồm những gì?

Các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ và các tổ chức khác phải tuân thủ một bộ quy tắc và luật phức tạp, được thiết kế để ngăn chặn gian lận, rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

Khi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, bạn cần mang theo một số giấy tờ như:

 • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu một bản sao được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.
 • Một số giấy tờ liên quan tới mực đích chuyển tiền như:
  Về tham gia du học thì có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhận nhập học hoặc giấy báo học phí và một số giấy tờ liên quan khác về việc du học;
  Về khám chữa bệnh thì có giấy nhập viện, thông báo chi phí, Giấy tiếp nhận khám chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh;…

 

Hạn mức chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài là bao nhiêu?

Hạn mức chuyển tiền được quy định như sau:

 • Cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích học tập thì mức tiền dựa trên tổng số tiền trong thông báo học phí mà cá nhân phải nộp cho nhà trường và tổng số tiền để đáp ứng nhu cầu thiết yếu cũng như sinh hoạt hàng ngày/ hàng tháng dựa trên: thông báo sinh hoạt, trường hợp không có thông báo sinh hoạt phí cá nhân trong nước có thể thủ tục chuyển với hạn mức tối đa không quá hai mươi năm nghìn USD/người/năm.
 • Cá nhân đi chữa bệnh thì hạn mức chuyển tiền sẽ dựa trên tổng số tiền trên hóa đơn/ thông báo của các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp được nước sở tại công nhận và tổng số tiền để chi trả khoản chi phí sinh hoạt khi ở tại nước ngoài theo hóa đơn hoặc thông báo sinh hoạt, nếu không có chứng từ chứng minh thì cá nhân trong nước có thể chuyển với hạn mức không quá hai mươi năm nghìn USD/người/năm.
 • Cá nhân đi công tác hoặc du lịch thì có thể mua ngoại tệ và mang theo khoảng 7000 USD/người/lần
 • Cá nhân là công dân Việt Nam có nghĩa vụ trợ cấp thân nhân đang định cư ở nước ngoài thì không hạn mức số tiền chuyển nhượng, còn các đối tượng khác thì hạn mức chuyển tiền tối đa không quá 25000 USD/người/năm; được hưởng thừa kế thì chuyển trên số tiền người đó được hưởng thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc, chuyển sang bên phía nước ngoài định cư thì số tiền được gửi tổng số tài sản mà cá nhân đang có được coi hợp pháp.

Chúng tôi giúp tiền của bạn đến với tay người thân tại Châu Âu an toàn và bảo mật tuyệt đối 100%. 

Tiền được chuyển qua hệ thống Liên ngân hàng Quốc tế, được Pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Thời gian và thủ tục đều cực kỳ nhanh gọn.

Liên hệ: Ms.Linh +84 988 088 394
ad in post image

Quyền và nghĩa vụ báo cáo thông tin của người chuyển tiền?

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối có nghĩa vụ cung cấp các thông tin, số liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng được phép theo đúng thời hạn quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động ngoại hối;

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng được phép cung cấp các thông tin hướng dẫn để thực hiện đúng các chính sách về quản lý ngoại hối

Chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài

Chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài có bị đánh thuế không?

Việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Không phải tất cả các giao dịch chuyển tiền đều sẽ bị đánh thuế, nhưng bạn phải lưu ý các trường hợp mà bạn có thể phải nộp thuế và báo cáo việc chuyển tiền của mình để tuân thủ luật pháp.  Tất cả các yếu tố này đều có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí của bạn và nơi bạn đang gửi tiền:

 • Nguồn của quỹ – Là tiền từ tiền hưu trí, quà tặng ở nước ngoài, bán nhà của bạn ở nước ngoài hoặc quỹ thừa kế?
 • Tình trạng cư trú của bạn – Bạn có phải là cư dân của quốc gia bạn đang gửi tiền không?
 • Luật thuế của cả hai quốc gia – Các quốc gia khác nhau có một số luật liên quan đến thuế, chẳng hạn như quy định về số tiền cần phải được báo cáo cho cơ quan thuế và cơ quan quản lý có liên quan để đảm bảo số tiền được thu hợp pháp.
 • Số tiền được chuyển – Số tiền bạn đang gửi có vượt quá giới hạn thuế cho quốc gia đó không?

Quy định về chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài

Theo điều 7 NĐ 70/2014/NĐ- CP quy định về chuyển tiền Việt Nam sang nước ngoài như sau:

“Điều 7. Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

1. Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

 • Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;
 • Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;
 • Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;
 • Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;
 • Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;
 • Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;
 • Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

3. Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.

4. Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền”.

Ngoài quy định về đối tượng và mục định chuyển tiền, thì theo Quyết định 1437/2001/NĐ- CP, mỗi năm chuyển tối đa cho nhu cầu học tập hoặc trợ cấp 5.000 USD; 10.000 USD cho chữa bệnh hoặc thừa kế, không quá 50.000 USD để định cư ở nước ngoài…

 

Chuyen tien nuoc ngoai homepage Cover 1

Chuyển tiền Nước ngoài
An toàn - Nhanh chóng - Thủ tục đơn giản

 • Chuyển tiền du học
 • Chuyển tiền trợ cấp nhân thân
 • Chuyển tiền cho tặng, thừa kế
 • Chuyển tiền đầu tư, định cư
 • Mục đích khác
Ms.Linh: +84 988 088 394