Theo báo cáo bản bán cáo hiệu suất ngân hàng cho vay thế chấp quý 2 của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA), các ngân hàng cho vay thế chấp độc lập (IMB) và các công ty con cho vay thế chấp của các ngân hàng đã báo cáo khoản lãi ròng là  2.023 đô la cho mỗi khoản vay. Con số này đã giảm so với quý 1 năm 2021.

bank sign 2 keyimage2

Marina Walsh, CMB, Phó Chủ tịch Phân tích Công nghiệp của MBA cho biết: “Lợi nhuận ròng từ sản xuất giảm xuống mức thấp nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2019 cho đến nay, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình hàng quý trong lịch sử. “Cạnh tranh căng thẳng, khối lượng sản xuất giảm và thị trường bắt đầu chuyển sang tiêu thụ nhiều hơn và ít tái cấp vốn hơn.”

Walsh nói thêm, “Doanh thu sản xuất đã giảm trong ba quý liên tiếp và chi phí sản xuất trên mỗi khoản vay đã tăng trong bốn quý liên tiếp. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy ngành này đang rời xa mức lợi nhuận cao kỷ lục của năm 2020”.

Walsh cần phải chú ý tới sự sụt giảm trong khả năng sinh lời từ hoạt động dịch vụ, do giảm giá quyền dịch vụ thế chấp (MSR) và tăng chi phí hoạt động. Kết hợp cả hoạt động sản xuất và dịch vụ, 85% công ty công bố lợi nhuận tổng thể trong quý 2 năm 2021, so với 97% trong quý đầu tiên.

Trích The World Property Journal